Update 9 oktober: extra maatregel: vrije inloop tijdelijk niet mogelijk

Omdat het aantal besmettingen helaas nog steeds stijgt en we het risico op besmetting voor onze medewerkers en cliënten zoveel mogelijk willen verkleinen, is besloten om per 12 oktober 2020 de vrije inloop van cliënten te beperken. De inloopspreekuren in de wijken leggen we tijdelijk stil.

Vanaf maandag 12 oktober is het niet meer mogelijk om zonder afspraak binnen te lopen bij Minters/Wijkteams Vlaardingen. Dit geldt zowel voor het kantoor van Minters als op de locaties in de wijk waar de wijkspreekuren normaal plaatsvinden. Op de hoofdlocatie ontvangt de receptie mensen zonder afspraak en noteert hun telefoonnummer. De bureaudienst belt de cliënt vervolgens terug en maakt waar nodig ook een fysieke afspraak.Onze telefonische bereikbaarheid van de bureaudienst op het hoofdkantoor blijft gelijk. De inloopspreekuren in de wijk gaan tijdelijk niet door. Op deze wijze verminderen we het fysieke contact met cliënten die zonder afspraak binnen komen lopen. Uiteraard handhaven we alle andere voorzorgsmaatregelen voor cliënten met een afspraak (afstand, handgel, spatschermen, mondkapjes).