Geweld en overlast

Bel in noodsituaties altijd de politie via 112. Maak je je zorgen over de ontwikkeling of veiligheid van een kind? Ben je zelf betrokken bij huiselijk geweld of kindermishandeling? Of maak je je zorgen om anderen? Neem dan contact op met Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond.

Kijk op www.veiligthuisrr.nl of bel gratis 0800 2000 (dag en nacht bereikbaar).

Waar kunnen de wijkteams mij bij ondersteunen?

Heb je vragen over de zorg of veiligheid van je kind? De jeugdprofessionals van onze wijkteams helpen je graag verder. We werken onder andere samen met Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond. Soms draagt deze organisatie een melding over aan onze wijkteams. Samen met de betrokkenen zoeken we dan naar de juiste zorg of hulp.

Is vrijwillige hulpverlening onvoldoende, dan kunnen we het Jeugdbeschermingsplein inschakelen. Professionals van verschillende jeugdzorginstellingen helpen dan bij het vinden van een oplossing. Zij kijken hoe de zorgen over de veiligheid en ontwikkeling van het kind kunnen worden weggenomen. Uiteraard informeren wij je hierover. Bij grote zorgen kunnen we ook de Raad voor de Kinderbescherming vragen om de (gezins)situatie te onderzoeken. Die kan adviseren wat de beste oplossing is voor het kind.

Neem contact op met de wijkteams! Of bespreek je hulpvraag met de gezinsspecialist van de wijkteams op school.