Psychische hulp

Heb je psychische klachten of sociale problemen? Bijvoorbeeld relatieproblemen, neerslachtigheid, onzekerheid of een nare situatie op je werk? Kom je er zelf niet uit?

Dan helpen de medewerkers van de wijkteams jou graag verder.

Waar kunnen de Wijkteams Vlaardingen mij bij ondersteunen?

De Wijkteams Vlaardingen helpen je op weg met het vinden van de juiste hulp en zorg. Neem bij psychische en sociale problemen contact op met de huisarts. Die kan je doorverwijzen naar de wijkteams of een instelling voor geestelijke gezondheidszorg

Veelgestelde vragen

Ik heb psychische problemen, wat kan ik doen?

Het kan helpen als je er met iemand uit je omgeving over praat. Vind je dit moeilijk, dan kun je ook op internet zoeken naar websites voor online zelfhulp. Daar kun je vaak anoniem met mensen praten. Voor psychische (geestelijke) hulp kun je terecht bij je huisarts. Die kan je doorverwijzen naar de wijkteams of een instelling voor geestelijke gezondheidszorg (GGZ).

Ik maak me zorgen om iemand uit mijn omgeving

U heeft zorgen over iemand in uw omgeving. Een familielid, buurtgenoot of gewoon iemand die u regelmatig op straat ziet. Er lijkt sprake te zijn van verward gedrag, maar zo ernstig dat vrijwillige zorg niet meer mogelijk is. Daarvoor bestaat binnen de gemeente Vlaardingen het Meldpunt verplichte zorg. Hier kunt u een melding doen over personen waarvan u denkt dat zij verplichte zorg nodig hebben.

Let op: is er sprake van een acute situatie? Daar is dit meldpunt niet voor bedoeld. Bij acute situaties belt u alarmnummer 112.