Zorg en ondersteuning

Heb je zorg of hulp nodig? Wil je meer weten over vrijwillige en professionele zorg voor jezelf of je kind? De Wijkteams Vlaardingen helpen je een oplossing te vinden voor jouw hulpvraag.

  • Jeugdhulp

    Is je kind jonger dan 18 jaar en is de situatie thuis of op school onhoudbaar? Bijvoorbeeld door gedragsproblemen of door problemen met de geestelijke gezondheid? Kan je kind niet naar school vanwege zijn of haar problematiek? De wijkteams ondersteunen je en helpen je indien nodig op weg bij een aanvraag voor jeugdhulp. Het kan ook zijn dat je huisarts je doorverwijst naar de wijkteams of naar een zorgaanbieder jeugdhulp. Vanaf 1 januari is Mevis de nieuwe zorgaanbieder van jeugdhulp in Vlaardingen.

  • Psychische hulp

    Heb je psychische klachten of sociale problemen? Bijvoorbeeld relatieproblemen, neerslachtigheid, onzekerheid of een nare situatie op je werk? Kom je er zelf niet uit?

  • Zorg of ondersteuning regelen

    Er zijn veel situaties denkbaar waarbij je (tijdelijk) extra ondersteuning kunt gebruiken. Bijvoorbeeld bij ziekte, beperking of problemen in het gezin.