Zorg of ondersteuning regelen

Er zijn veel situaties denkbaar waarbij je (tijdelijk) extra ondersteuning kunt gebruiken. Bijvoorbeeld bij ziekte, beperking of problemen in het gezin.

Of wanneer u te maken hebt met een ingrijpende gebeurtenis als een dementerende partner of een scheiding? De Wijkteams Vlaardingen kijken samen met u welke ondersteuning u nodig heeft en hoe u die kunt regelen.

Waar kunnen de Wijkteams Vlaardingen mij bij ondersteunen?

Bij de Wijkteams Vlaardingen werken medewerkers die gespecialiseerd zijn in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de jeugdhulp. Wij helpen u graag op weg naar de juiste ondersteuning.

Kijk wat de Wijkteams Vlaardingen voor u kunnen doen of neem contact op met de wijkteams voor het regelen van zorg en ondersteuning!